Tamiya, Eru-esu, Aoshima
HOMEPAGE/BOX-ART


Tamiya 1/72 series (Illustrated by Shigeru Komatsuzaki)


Ki-44 Shoki (Tojo)

Ki-44 Shoki (Tojo)

Ki-84 Hayate (Frank)

Ki-84 Hayate (Frank)

A6M3 Zero Type 32 (Hump)

Eru-esu 1/75 series


Ki-43 Hayabusa (Oscar)

A6M2 Zero Type 21 (Zeke)

Aoshima 1/72 series


A7M Reppu[**]

Hurricane

HOMEPAGE/BOX-ART